วันศุกร์, พฤศจิกายน 02, 2561

ชม #WalkOutToVote แคมเปญของกลุ่มเยาวชนในสหรัฐฯ เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้น (บ้านเรา จะมีแคมเปญแบบนี้ไหม?)
https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/324155401741686/


#WalkOutToVote เป็นแคมเปญของกลุ่มเยาวชนในสหรัฐฯ เพื่อรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาคนอายุ 18-24 ใช้สิทธิเป็นสัดส่วนน้อยสุด 6 พ.ย.10 โมงเช้า พวกเขาจะ walk out จากห้องเรียนไปที่คูหาเลือกตั้ง #Midterms2018เพื่อแสดงให้เห็นว่าเยาวชนใส่ใจกับ #การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งบ้านเรา (ถ้ามี) จะมีเยาวชนหน้าใหม่ที่ไม่เคยเลือกตั้งมากถึงเกือบ 5 ล้านคน หรือประมาณ 8% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะมีแคมเปญแบบนี้ไหมPipob Udomittipong