วันศุกร์, พฤศจิกายน 02, 2561

บทวิเคราะห์ เพลง #ประเทศกูมี กับรัฐบาลทหารที่ถดถอย และภาพของประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 62 โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
https://www.youtube.com/watch?v=LQRikpROjjU

บทวิเคราะห์เพลง "ประเทศกูมี" กับรัฐบาลทหารที่ถดถอย

ไขลาน ความคิด
Published on Oct 31, 2018


บทวิเคราะห์เพลง "ประเทศกูมี" กับรัฐบาลทหารที่ถดถอย และภาพของประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 62 โดยดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย