วันพุธ, ตุลาคม 03, 2561

Su Su Justice Now! ในการแสดงความคิดเห็นช่วงสุดท้ายของเวทีประชาชนเอเชีย-ยุโรป จรรยา ยิ้มประเสริฐ กล่าวเชิญชวนร่วมกันประท้วงเผด็จการในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ที่กรุงบรัสเซล