วันพุธ, ตุลาคม 10, 2561

นักแปลชั้นเซียน... ภาษาเพราะ ๆ ของ “positive thinking” แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือ “หน้าด้านนักนะเมิง”

โอเค จิกทรัมป์แทน