วันพุธ, ตุลาคม 03, 2561

ลอกทักษิณ ถึงจะน่าอายแต่ก็เป็นเรื่องในประเทศ นี่ ตูบ ตกลงสร้างรถไฟกับจีน แต่ไปเอารูปรถไฟสวิส มาโฆษณา จนหนังสือพิมพ์ สวิส เขาด่าเอา
https://www.blick.ch/news/wirtschaft/fake-promo-zug-fuer-eisenbahn-nach-china-thailaender-prahlen-mit-giruno-von-stadler-rail-id8896070.html


Thailänder prahlen mit Giruno von Stadler Rail

CHIANG RAI (THAILAND)/BUSSNANG TG - Der thailändische Staat wirbt auf Plakaten für eine neue Eisenbahn-Linie nach China. Der Schönheitsfehler, entdeckt von einem BLICK-Leserreporter: Der abgebildete Zug kommt von Stadler Rail und wurde bisher nur den SBB versprochen.


ลอกทักษิณ ถึงจะน่าอายแต่ก็เป็นเรื่องในประเทศ

นี่ ตูบ ตกลงสร้างรถไฟกับจีน แต่ไปเอารูปรถไฟสวิส มาโฆษณา
จนหนังสือพิมพ์ สวิส เขาด่าเอา

"รัฐไทยได้ขโมยภาพโครงการจากการทำงานของผู้ผลิต
รถ Stadler Rail ของเมือง Thurgau ในสวิสเซอร์แลนด์
ไปใช้ในโครงการรถไฟจีน "

hat der thailändische Staat eine Abbildung eines Prestigeprojekts aus den Werken des Thurgauer Schienenfahrzeugherstellers Stadler Rail stibitzt.

เขาใช้คำว่า #รัฐไทยขโมย เชียวนะ

อายเขาไหม แต่หน้าด้านระดับ ตูบ คงไม่อายหรอก