วันศุกร์, ตุลาคม 05, 2561

การศึกษาไทย ยิ่งแข่ง ยิ่งแพ้ เข้าใจไม๊...
https://www.facebook.com/ajWiriya/videos/1795449780476998/