วันพุธ, ตุลาคม 17, 2561

การออกแบบของเผด็จการที่ก่อให้เกิดปัญหา ภาพนี้ภาพเดียว ให้ความรู้สึกได้ดีกว่า อ่านบทความนับ1,000 หน้า ! !
ที่มา FB


อรุณ วัชระสวัสดิ์


Chatuporn Watcharanat ภาพนี้ภาพเดียว ให้ความรู้สึกได้ดีกว่า อ่านบทความนับ1,000 หน้า ! !