วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 07, 2561

งานนี้ มียัก มีกั๊ก มีเอี่ยว ไหมหนอ ช่วยๆกันคิดดูเถิดท่านทั้งหลาย - ปูด 4 หมื่นล้าน งบหาเสียงเลือกตั้ง?
ผ่านวาระแรก 3 ล้านล้าน!! ปูด 4 หมื่นล้าน งบประมาณ หาเสียงเลือกตั้ง ? พบเอี่ยว พรรคประชารัฐ

วันที่ 6 มิ.ย. รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า ในวันที่ 7 มิ.ย. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการประชุมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระแรก ตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีทั้งหมด 61 มาตรา กรอบวงเงิน 3,000,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 450,000 ล้านบาท เนื่องจากประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2,550,000 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญที่น่าสนใจคือ มาตรา 34 (3) กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสูงถึง 40,000 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่า จะถูกนำมาใช้เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเลือกตั้งในเดือน ก.พ. 2562 หรือไม่ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงเข้ากับพรรคการเมืองพลังประชารัฐ ที่มีนายชวน ชูจันทร์ ผู้จดจัดตั้ง เพื่อนร่วมรุ่นนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจรายงานข่าวแจ้งว่า ทั้งนี้ในเอกสารรายการสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในส่วนรัฐวิสาหกิจและกองทุน หน้า 31 พบว่า กองทุนประชารัฐ ถูกปรับลดลงไป 6,000 ล้านบาท ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบขอให้มีการพิจารณาอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากเป็นการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น มาตราการส่งเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีนโยบายที่ต้องสนับสนุนเร่งด่วนอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งทางสำนักงบประมาณก็ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาได้มีการเตรียมงบประมาณสำหรับดำเนินการกองทุนไว้แล้ว ในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 13,000 ล้านบาท

“ดังนั้นการดำเนินงานในปี 2562 จะต่อเนื่องจากปี 2561 เมื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักสูตรครบถ้วนแล้ว คาดว่า ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในการดำรงชีวิต ซึ่งทำให้การสนับสนุนงบประมาณให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะลดลงตามจำนวนผู้ถือบัตรด้วย แต่หากงบไม่เพียงพอสำนักงบได้เตรียมจัดสรรงบจากแหล่งอื่นไว้แล้ว” สำนักงบฯระบุ
(https://www.khaosod.co.th/politics/news_1179010)

...


...

การยึดอำนาจรัฐด้วยการสังหารรัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งเข้มข้นในประเทศด้อยพัฒนาหลังยุคสงครามโลกที่ ๒ ราว 3 ทศวรรษคือ 2500-2530 หลังจากนั้น สถาบันต่างๆปรับตัว เปนระบบ การเมืองมีเสถียรภาพและพัฒนามากขึ้นๆๆ แต่กรณีรัฐทอแล มีอำนาจหลายระดับ ทั้งตื้นและลึก นอกและใน พูดดังๆและซุบซาบเอา
ภาวะเช่นนี้ทำให้การ เมืองทอแลต่อไปได้อีกเปนระยะๆ ปี 49 ปี51 ยึดสนามบิน ปี 53 ราชประสงค์ เผยความโหดเหี้ยมของอำนาจมืดในรัฐ เลือกตั้ง 54 ปชชโหวตอีกครั้งย้ำความปรารถนาเดิมๆ แต่แทนที่พวกเขาจะสำนึก และยอมรับประชา ธิปไตยกลับมาทอแลและฟรายเดย์กันในปี 57 คราวนี้ มีระดับศ.ดร. เปนฝูงออกมาโชว์การใช้ลิ้น 4 ปีผ่านไป มาบัดนี้ รัฐนี้ล้าหลังเสื่อมทรุดทุกด้าน บ๊ะ เอาอีกแล้ว.... มาเลยครับ ทั้งน้ำตา ทั้ง ศ.ดร. ออกมารำฟ้อนโชว์ลีลากันใหญ่...เอ้า มีอะไรออกมาจะโชว์อีก
เชิญครับ...ประชาชนขอเชิญ......

Tanet Na Lanna