วันพุธ, มิถุนายน 06, 2561

3 องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าคสช. เรียกร้องให้ ยุติการดำเนินคดีกับ #กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง จากการชุมนุมเมื่อวันที่ 22 พ.ค. พร้อมเรียก ร้องให้ยกเลิกข้อห้ามการทำกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด เพื่อฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว


...คนที่ทำให้เลือกตั้งไม่ได้ก็คือคุณเอง!  ต้องถูกลงโทษ!
ooo