วันเสาร์, กันยายน 09, 2560

Wassana Nanuam มาเอง... ‪คือ มันจะงงๆ หน่อยๆ นะ!‬ ‪ฟัง.."ลุงป้อม"อธิบายว่า ไม่ได้ปฏิวัติ ไม่ได้เป็นเผด็จการ แต่ เป็นประชาธิปไตย ??! บิ๊กป้อม ให้ การบ้าน ผช.ทูตทหารไทย ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในต่างประเทศ ช่วยแจงแทนคสช.‪คือ มันจะงงๆ หน่อยๆ นะ!‬

‪ฟัง.."ลุงป้อม"อธิบายว่า ไม่ได้ปฏิวัติ ไม่ได้เป็นเผด็จการ แต่ เป็นประชาธิปไตย ??!

"การดำเนินการที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่การปฏิวัติ แต่เป็นการยุติความขัดแย้งของกลุ่มบุคคล 2 พวกที่ ทะเลาะกัน ตีกัน และทำให้บ้านเมืองไม่สงบ และรัฐบาลไม่สามารถ ปกครองประเทศได้ิเราต้องยุติเหตุการณ์นั้น

เราไม่ได้ปฏิวัติ แต่เป็นการใช้อำนาจในการปกครองประเทศโดยการทำปฏิวัติ เท่านั้น ..."...เข้าใจตามนี้นะ!!!
(พลเอกประวิตร มอบนโยบาย 27 ผช.ทูตทหาร3 เหล่าทัพ 8 กย.2560 ที่กลาโหม )

แปลไทย เป็นไทยด่วน‬ !!!
ก่อน ผช.ทูตทหาร ไปแปล เป็นอังกฤษ ชี้แจง ตปท.

มันจะงงๆ แปลยาก หน่อยๆนะฮ๊าฟฟฟ!!!

Wassana Nanuam

ooo

โฉมหน้า 27 ผช.ทูตทหารไทย 3เหล่าทัพ ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป รัสเซีย อาเซี่ยน 1ตค.60....วันนี้ บิ๊กป้อม ให้ การบ้าน เพียบ!! ช่วยแจง ตปท. แทนคสช.

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ และ รมว.กลาโหม. เป็นประธานในพิธีอำลาและมอบนโยบายแก่คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ และรองผู้ช่วยทูตทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ จำนวน 27 นาย ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแต่ 1 ต.ค.60 คือ

พันเอกชัยพร เดชเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงบราซิเลีย ประเทศบราซิล

พันเอกสุเทพ เขียวภักดี ผู้ช่วยฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงพริทอเรีย. อาฟริกาใต้

พันเอก นพเดช แป้นศรี ผู้ช่วยทูตทหารบกฝ่ายไทยประจำ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน

พันเอกอาทิตย์ ม่วงเล็ก ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงปักกิ่งประเทศจีน

พันเอก สยามรัฐ รุ่งสังข์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา

พันเอกวรเวช วนมงคล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงปารีสฝรั่งเศส

พันเอกเสกสรร คูห์สุวรรณ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

พันเอกปกรณ์ สุทธิลักษณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

พันเอก ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ.ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น

พันเอก พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน เยอรมัน

พันเอกนิติปกรณ์ คชมหิทธิ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทย ประจำสิงคโปร์

นาวาเอก เสนอ เงินสลุง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงเบอร์ลิน เยอรมัน

นาวาเอกจาตุรนต์ มีจิตร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสิงคโปร์

นาวาเอกเทพฤทธิ์ ลาภเหลือ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

นาวาเอกเอตม์ ยุวนางกูร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงปารีส ฝรั่งเศส

นาวาเอกภาณุพันธ์ุ ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงปักกิ่ง จีน

นาวาเอกรัชยศ รัชตรุ่งโรจน์กุล
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงมอสโค รัสเซีย

นาวาเอกสมชาย น้อยพิทักษ์ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงลอนดอน

นาวาเอ ชลัมภ์ โสมาภา รองผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี

นาวาโท กิตติ หาญภักดี รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงโรม อิตาลี

นาวาโท ประวิทย์ แก้วใหญ่ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกา

น.อ.ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำ กรุงวอชิงตัน ดีซี.สหรัฐอเมริกา
น.อ.วรพจน์ วรพิศาล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำกรุงพนมเปญ กัมพูชา
น.อ.ธนเสฏฐ์ ธรรมอำนวยกิจ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำ กรุงสต็อคโฮม สวีเดน
น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายอากาศ ประจำกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์
น.อ.อังคาร อินทรา ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายอากาศประจำกรุง แคนเบอร์ร่า ออสเตรเลีย
และ น.อ.กิตติพงษ์ แก้วภา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำ กรุง เวียงจันทร์ สปป.ลาว

"บิ๊กป้อม" สั่ง27 ผช.ทูตทหาร แจง ตปท 22พค.57 ไม่ใช่ปฏิวัติ บอกแค่ทหาร มาแยก ไม่ให้คน2พวกทะเลาะกันตีกัน ยัน เราไม่ใช่เผด็จการ มี ม.44 เหมือน ม.17 แต่ ไม่เคยใช้ฆ่าคน ทำร้ายใคร ยันยึดปชต. แต่แค่ ยังไม่มีเลือกตั้ง

พลเอกประวิตร กล่าวแสดงความยินดี ที่ ทั้ง27 นาย ได้สอบ และได้รับการคัดเลือก ไปทำหน้าที่สำคัญ ในต่างประเทศ ถือว่า
เป็นผู้แทนเพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ เมื่อไปปฎิบัติหน้าที่แล้วต้องตระหนักไว้เสมอว่ามีภารกิจอะไรที่ต้องไปทำและภารกิจนั้น ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ และ ต่อกองทัพ

ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการป้องกันประเทศและเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและมี มิตรภาพอันแน่นแฟ้นและส่งผลดีต่อประเทศไทยในระดับเวทีนานาชาติ

เพราะฉะนั้นทุกคน เมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วจะต้องรู้ว่าเราควรทำตัวอย่างไร เพื่อให้เป็นที่รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพอย่างไรให้กับนานามิตรประเทศได้รับรู้รับทราบถึงความก้าวหน้าต่างๆในการดำเนินการของรัฐบาลทางด้านยุทธศาสตร์ของความมั่นคงในเรื่องการป้องกันประเทศ

ให้ประเทศต่างๆได้รับทราบไม่ใช่ว่าเราไปแล้วอยู่เฉยๆ เราต้องคุยเราต้องบอกว่าประเทศเรานั้นมีความก้าวหน้าไปในอย่างไร

"รัฐบาลยังต้องการให้ประเทศ เป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นแฟ้น

เพราะฉะนั้นผู้ช่วยทูตหรือรองผู้ช่วยทูตทหาร จะต้องไปอธิบายให้กับประเทศของเราได้ ให้รับรู้รับทราบให้ตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจดังกล่าวใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฎิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำหน้าที่ ทางฝ่ายยุโรป ในการเฝ้ารับเสด็จฯ

"ที่สำคัญต้องบอกกับ ประเทศต่างๆว่า
ประเทศไทยเรายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย มีพันธกรณี ตามกฎกติกาของประชาคมโลกอย่างเดิมเสมอมา

ขอให้ทุกท่านสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ให้กับมีประเทศต่างๆได้รับทราบด้วย

เพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องให้ความเข้าใจกับในประเทศของเรา ที่เราออกแบบว่าเราควรจะทำอย่างไรให้มีประเทศเข้าใจว่าเราเป็นประชาธิปไตย ไม่ให้เข้าใจผิดว่าเป็นประเทศเผด็จการ เนื่องจากมีการทำรัฐประหาร

"การดำเนินการ ที่ผ่านมานั้น ไม่ใช่ปฏิวัติ แต่เป็นการยุติความขัดแย้งของกลุ่มบุคคล 2 พวกที่ ทะเลาะกัน ตีกัน และทำให้บ้านเมืองไม่สงบและรัฐบาลไม่สามารถ ปกครองประเทศได้เราต้องยุติเหตุการณ์นั้น และดำเนินการต่อ

"เราไม่ได้ปฏิวัติ แต่เป็นการใช้อำนาจในการปกครองประเทศโดยการทำปฏิวัติ เท่านั้น ฉะนั้นจึงต้องเข้าใจตามนี้ "

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ที่ผ่านมามีการปกครองภายใต้การบริหารของรัฐบาล คสช. เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพียงแค่ไม่มีการเลือกตั้งเท่านั้น

ส่วนการมีมาตรา 44 ของหัวหน้า ควช.ก็ ไว้ ก็เพิ่อแก้ปัญหาในเรื่องราวต่างๆที่สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเท่านั้นไม่ใช่นำมาทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล

"มาตรา 44 ออกมา 300 คนก็มีเรื่องมีราวที่ถูกฟ้องร้องและให้มีการตรวจสอบถ้าไม่ผิด ก็กลับมาไปในที่เดิม หรือในตำแหน่งเดิม ฝ่ายทหารเราไม่มีเพราะเราไม่ได้สัมผัสกับประชาชนจึงไม่ได้ถูกฟ้องร้อง

มาตรา 44 ไว้แก้ปัญหาเรื่องของรถไฟหรือแก้ปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

"ซึ่งรัฐบาล คสช. มี มาตรา 44 ไว้ แต่ไม่ใช่มีไว้เพื่อสั่งฆ่าคน หรือทำร้ายคน ไม่เหมือนมาตรา 17 แม้จะอำนาจเท่ามาตรา 17 ก็ตาม แต่รัฐบาลชุดนี้ ยืนยันทำแบบประชาธิปไตย ฝากไปชี้แจง ประเทศต่างๆด้วย"
#ผู้ช่วยทูตทหารปี60

ที่มา FB

Wassana Nanuam