วันเสาร์, กันยายน 02, 2560

คอลัมน์กวี อ่านอร่อย... ตัวเลือก: ยิ่งลักษณ์ ช., อภิสิทธิ์ ว., ประยุทธ์ จ.

ตัวเลือก: ยิ่งลักษณ์ ช., อภิสิทธิ์ ว., ประยุทธ์ จ.
%%%%%%%%%%
คอลัมน์กวีของไพบูลย์ วงษ์เทศในมติชนสุดสัปดาห์ล่าสุด
อ่านอร่อย นาน ๆ จะได้อ่านบทกวีที่ไม่ใช้ภาษาสวิงจนมึนของคุณไพบูลย์สักที โดยเฉพาะบท "ยิ่งลักษณ์ ช." แสดงความงามและน้ำใจ ชนิดที่พวกกวีเสพติดหูทั้งหลายควรได้อายแก่ใจ
ส่วนบท อภิสิทธิ์ ว. และ ประยุทธ์ จ. ก็แซบแสบทรวงตามเคยครัช
Kasian Tejapira