วันจันทร์, กันยายน 04, 2560

"งบกองทัพ"เพิ่มขึ้นสองเท่า ภาระที่ประชาชนแบกรับ โดยไม่รู้ว่าจะรบกับใคร..?
https://www.youtube.com/watch?v=Dbl6VT5Tprk

"งบกองทัพ"เพิ่มขึ้นสองเท่า ภาระที่ประชาชนแบกรับ โดยไม่รู้ว่าจะรบกับใคร..?


jom voice

Published on Sep 4, 2017

ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับหลังการทำรัฐประหารที่ผ่านมาว่า หากนำงบประมาณกองทัพมาหารเฉลี่ยต่อจำนวนประชาชน ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าประชาคนหนึ่งคนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของกองทัพ 500 บาทต่อคนต่อปี โดยที่ประชาชนไม่รู้ว่าประเทศกำลังถูกคุกคามจากอะไร และการที่กองทัพใช้งบประมาณไปกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เหมือนเตรียมการทำสงครามทุกรูปแบบนั้นสงสัยว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ กับภาวะเศรษฐกิจของประชาชนรากหญ้าที่ยากลำบากอยู่ในเวลานี้ ขณะที่กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสเรื่องการใช้จ่ายของรับบาล คสช.ก็ถูกอิทธิพลของกองทัพควบคุม จึงเห็นว่า พรบ.งบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ควรจะสร้าให้ประชาชนมีส่วนทั้งการตรวจสอบ เสนอแนะ และแก้ไขได้ในอนาคต