วันจันทร์, กันยายน 11, 2560

ประชาธิปไตยอเมริกา... ผู้พิพากษาก็ต้องมาจากการเลือกตั้ง... ไม่มีการแต่งตั้งส่งเดช หรือทำราชการจนแก่แล้วได้เป็นใหญ่ นั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยhttps://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1007060636073189/