วันอังคาร, กันยายน 05, 2560

เหลียวหลังแลไปข้างหน้า กับ อ.ธิดา วันจันทร์ที่ 4 ก.ย. 60 ประเด็น : แนวทางต่อสู้หลังฎีกายกฟ้องคดี 99 ศพ
https://www.facebook.com/199256233471041/videos/1651993918197258/