วันศุกร์, กันยายน 08, 2560

ไทยงง.... ไม่มีนักการเมืองมา 3ปึ แต่มีการโกงอันดับ3ของเอเซียHan Hott เป็นผลมาจากรัฐบาลชุดก่อน ความดีของรัฐบาลชุดนี้ยังไม่ส่งผล

Kities Nong ขำด้วยคน คริคริ 555555 hahaha

ooo