วันศุกร์, ธันวาคม 16, 2559

ความไร้ค่าของเสียงประชาชน คลิป สนช. ลงมติผ่านแล้ว พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ จาก Voice TV
https://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10155864253129848/

ooohttps://www.facebook.com/VoiceTVonline/videos/10155864174869848/

ooo

ooo


ooo