วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 08, 2559

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - Live เฉพาะกิจ ตอน '1 ปีราชภักดิ์'https://www.facebook.com/newdemocracymovement/videos/1303131619737212/