วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 15, 2559

กวีประชาไท: โหดหิน - สมยศ พฤกษาเกษมสุข

กวีประชาไท: โหดหิน

Sat, 2016-12-10 22:01

ที่มา ประชาไท

สมยศ พฤกษาเกษมสุข


นานเนิ่นนับเนื่องนั้น นามนาย
หลอนหลอกแลหลากหลาย หลีกเหลื้อง
พราวพร่ายไพร่พริ้งพราย พรึงพรั่น
บาดบั่นบดบ่าวเบื้อง บอดใบ้ บานบน

ขมขื่นแข็งขื่อข้อ ไขขาน
หมองหม่นไหม้หมองหมาน มอดม้วย
กรกดเกลื่อนกรุงกาล กรงกัก
ไท่ทุกข์ทายท้าท่านท้อ ท่วมท้น โทษทัณฑ์

เวียงวังวกวุ่นว้าง เวียงวน
ต่างตื่นตามตัวตน ต่อตั้ง
ข้นแค้นแค่นเคืองคน คุกคบ
โรมรบรานรุกรั้ง เร่งร้อน รุนแรง

ยินยอมย่อมย้ายแย้ ยืนยาว
เดือนเด่นดื่นดวงดาว ด่าวดิ้น
โหดหินสู่ห้วงห้าว หาญหัก
สู้สักเสี้ยนสร่างสิ้น สืบสร้อง แสงสูรย์