วันศุกร์, ธันวาคม 02, 2559

ตกลงวันทรงราชย์ของรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ตกลงวันทรงราชย์ของรัชกาลที่ ๑๐ คือวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีพระราชโองการแรกในวันเดียวกันนี้

“ทรงพระราชดำริว่า...เป็นการสมควรที่จะเฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นการชั่วคราว เพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนาม จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ทั้งนี้สำนักราชเลขาธิการ ได้กำหนดคำอ่านในประกาศอีกฉบับหนึ่งไว้ด้วยว่า “สม-เด็ด-พระ-เจ้า-อยู่-หัว-มะ-หา-วะ-ชิ-รา-ลง-กอน-บอ-ดิน-ทระ-เทพ-พะ-ยะ-วะ-ราง-กูน”

พร้อมทั้งคำภาษาอังกฤษแทนพระนามด้วยว่า “His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun”

ในประเทศมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทุกช่องทาง โดยระงับการออกอากาศรายการปกติก่อนหน้าพิธีเข้าเฝ้าขอพระราชทานอัญเชิญขึ้นทรงราชย์โดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และคณะผู้นำประเทศทั้งสามสาขา

นอกประเทศก็มีสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยนรัชกาลและทรงราชย์นี้มากมาย โดยเฉพาะสำนักข่าว บีบีซี-ประเทศไทย ได้ตีพิมพ์พระราชประวัติรัชกาลที่ ๑๐ ไว้อย่างละเอียดยิบ ทั้งในภาคภาษาอังกฤษและไทย

(http://www.bbc.com/thai/thailand-38173269…)

ชนิดที่ Somsak Jeamteerasakul มีคอมเม้นต์ว่า “บีบีซีไทย - BBC Thai เตรียมตัว ‘รับโทรศัพท์’ หรือการ ‘เยี่ยมเยือน’ ได้ มีความเป็นไปได้สูง” เขาให้เหตุผลว่าเนื่องจาก

“วันก่อนที่ The Nation ลงประวัติ แล้วเขียนว่า ‘ทรงมีลูกสาว ๒ คน...และลูกชาย ๑ คน...’ (The Crown Prince has two daughters....and a son....) โดย ‘ลืม’ ที่จะพูดว่า ทรงมี......

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับ เขาขอ-กดดันกันมา ไม่ให้แม้แต่จะแตะข้อเท็จจริงเรื่องนี้”

ซึ่งอาจรวมไปถึงการที่นิตยสาร Bild ของเยอรมนี รายงานการเสด็จจากเมืองมูนิคกลับกรุงเทพฯ ของสมเด็จพระบรมฯ พร้อมด้วยพลโทหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา (๓๒) กับพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (๑๑) “ซึ่งได้เป็นมกุฏราชกุมารองค์ใหม่”

“Nicht zu sehen im Gefolge war das gemeinsame Kind des Paares, ein dreijähriger Bub. Offenbar blieb er in der Tutzinger Villa.”

โดยที่มีภาคภาษาอังกฤษจาก Google's Translation ว่า “Not to be seen in the wake was the child of the couple, a three-year-old boy. Apparently he stayed in the Tutzinger Villa.”

(http://www.bild.de/…/auf-sandalen-zur-krone-thailands-49012…)

เชื่อว่าพสกนิกรคงจะต้องรอให้พ้นพระราชพิธีราชาภิเษก ซึ่งกำหนดว่าจะมีขึ้นหลังจากการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศครบ ๑ ปีแล้วเสียก่อน

จึงจะได้ชื่นชมโสมนัสกับการสถาปนาพระบรมราชินี รวมถึงพระราชโอรสองค์เยาว์ด้วย