วันเสาร์, ธันวาคม 17, 2559

สนช.ผ่าน"กม.คอมพิวเตอร์"บังคับสร้างโลกสวยในสังคมไทย..ได้จริงหรือ?
https://www.youtube.com/watch?v=DEaHQDcX7jI

สนช.ผ่าน"กม.คอมพิวเตอร์"บังคับสร้างโลกสวยในสังคมไทย..ได้จริงหรือ?

jom voice

Published on Dec 16, 2016

นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (Ilaw) ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังจาก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.มีมติผ่านร่าง พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.... ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 168 ต่อ 0 เสียงเมื่อคืนวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า หลายคนมองว่าเป็นความเลวร้ายในการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ต้องไม่ลืมว่า กม.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ก็สร้างความเลวร้ายมาตลอด 9 ปี และช่วงรัฐประหาร มีการใช้กฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉิน เลวร้ายยิ่งกว่า แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกับ ร่างกม.ฉบับนี้ เพราะจะเป็นการเพิ่มการตรวจสอบและเอาผิดกับการแสดงความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะ ความไม่มีมาตรฐานในการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ยังคงไม่เข้าใจ ใช้ไม่เป็น ตีความแตกต่าง มั่ว เหมือนทีเกิดขึ้นกับ กม.คอมฯปี 50 ขณะเดียวกันยิ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายเดิม เช่นเรื่องการหมิ่นประมาท ซึ่งประชาชนที่ใช้สื่ออินเตอร์เนท หรือโซเชี่ยลมีเดียต้องมีสติและระวังข้อมูลที่เป็นเท็จให้มากขึ้น แต่ไม่ควรกลัวหรือก้มหัวให้กับกฎหมายที่ขาดความชอบธรรม และแม้ว่าเสียงประชาชนที่คัดค้านร่างกม.ฉบับนี้จำนวน 3 แสนกว่าเสียงอาจจะไม่ส่งผลอะไร แต่เป็นสัญญาณที่ดี ที่สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของประชาชน ที่ไม่ยอมและไม่กลัวกับอำนาจเผด็จการ ซึ่งจะส่งผลให้ กม.ฉบับนี้บังคับใช้ยากมากขึ้นในอนาคต และจะนำไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขในที่สุด