วันจันทร์, ธันวาคม 12, 2559

"ยุติธรรมไทย"เสื่อม "ผู้พิพากษา"ไร้สำนึก ซ้ำเติมวิกฤติชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=qA7qo64KJFE

"ยุติธรรมไทย"เสื่อม "ผู้พิพากษา"ไร้สำนึก ซ้ำเติมวิกฤติชาติ

jom voice

Published on Dec 11, 2016

รศ.สุดสงวน สุธีสร หรือ"อาจารย์ตุ้ม"อาจารย์สอนด้านทัณฑวิทยา และอาชญวิทยา อดีตอาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia หลังพ้นจากเรือนจำ กรณีความผิดละเมิดอำนาจศาล และถูกศาลตัดสินเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้จำคุกโดยไม่รอลงอาญาเป็นเวลา 1 เดือนว่า เป็นความเจ็บปวดที่สุดในชีวิต แต่ก็ปรับใจได้และจะใช้วิกฤติเป็นโอกาส คดีตนเป็นเหยื่อของความอยุติธรรมที่มาจากอคติ ลำเอียงของ ผู้พิพากษา กรณีของตนเป็นความผิดทางแพ่ง แต่กลับไม่มีการรอลงอาญา และการกระทำของตนไม่ใช่การละเมิดคำพิพากษาของศาล รวมทั้ง 1 เดือนที่อยู่ในคุก ได้เห็นการปฎิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่ได้รับรู้มามาก จะเห็นว่าตลอด 10 ปีที่ผ่านมา คำพิพากษาของ ผู้พิพากษาหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะในคดีสำคัญ ๆ ถูกตั้งคำถามสร้างความเคลือบแคลงสงสัยต่อประชาชนมาก กลายเป็นกระบวนการยุติธรรมที่มีหลายมาตรฐาน กับคนอีกกลุ่มหนึ่งใช้มาตรฐานหนึ่ง แต่ถ้าเป็นประชาชนอีกกลุ่มจะใช้อีกมาตรฐานทั้งที่มีฐานความผิดเดียวกัน ดังนั้น ความเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมไทยจึงอยู่ในภาวะวิกฤติ และยิ่งเพิ่มความขัดแย้งที่ไม่อาจจะปรองดองกันได้ในสังคมไทย