วันจันทร์, ธันวาคม 12, 2559

ไทยอีนิวส์ได้รับข่าว(ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า) 'คดี112-เครือข่ายคดีบรรพต' 10 และ 'คนเสื้อแดง' 8 คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัว จาก พรฎ. อภัยโทษ
'บรรพต' หรือ หัสดิน อุไรไพรวรรณ

ไทยอีนิวส์ได้รับข่าวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า 'เครือข่ายคดีบรรพต' 10 และคนเสื้อแดง 8 คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัว จาก พรฎ. อภัยโทษ

ข่าวที่ได้รับ:

สมาคมเพื่อเพื่อน FFA แจ้งว่ารายชื่อนักโทษการเมือง ที่คาดว่าจะได้รับการปล่อยตัว จาก พรฎ. อภัยโทษ มีดังนี้

●ธนิตศักดิ์ ปิยะภัทรประสิทธิ์

●กรณรัฏฐ์ ทวีวัฒน์ธน

●ดำรง ชาญสิทธิโชค

●เงินคูณ อุดมคุณากร

●หัสดิน อุไรไพรวรรณ

●ไพศิษฐ์ จิราประดับวงค์

●ธารา วานิชพงษ์พันธุ์

●ชโย อัญชลีพัชระ

●วิทยา วงศ์โพธิ์

●กรวรรณ เอกจีน

●นงนุช ชาลัม

●ทิพยชยา สุภนิธศิริกุล

●ชนาภา เคนมาตย์

●สกันต์ แสงเฟื้อง

●ประดิษฐ์ บุญสุข

●ไชยา ดีแสง

●พิสิษฐ์ บุตรอำคา

●สมจิต สุทธิพันธ์

ooo

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...

‘สนธิ-หมอเลี้ยบ’ ไม่เข้าเกณฑ์ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ แค่นักโทษชั้นกลาง ‘ชูวิทย์’ จ่อปล่อยพ้นคุก

http://www.matichon.co.th/news/391915


เตรียมปล่อยตัวนักโทษเข้าหลักเกณฑ์พระราชทานอภัยโทษ ทันที 30,000 ราย

https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_139145