วันศุกร์, ธันวาคม 16, 2559

เผื่อพลาด... คลิปเวทีเสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของใคร? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

เสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” #1 สถานการณ์คนจนในประเทศไทย

TU soc-anth

Uploaded on Dec 12, 2016

เวทีเสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของใคร?

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม ประกอบ หุตะสิงห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ช่วงที่ 1: สถานการณ์คนจนในประเทศไทย
ดร. เดชรัต สุขกำเนิด
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

องค์กรร่วมจัด:-
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อี๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมัชชาคนจน
- ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง
- People Go Network Forum (เครือข่าย 97 องค์กรใส่ใจประชามติ –เดิม)

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/12839...
.....

เสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” #2 สถานการณ์คนจนในประเทศไทย.....

เสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” #3 การกันแยกคนจนเมืองออกจากผลประโยชน์ของการพัฒนา


.....

เสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” #4 คนจนในชนบทในสถานการณ์ถูกแย่งชิงทรัพยากร


.....

เสวนา “ชะตากรรมคนจนในช่วงเปลี่ยนผ่าน” #5 ประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน คนจนอยู่ตรงไหน?