วันเสาร์, ตุลาคม 01, 2559

องค์กรสิทธิชี้รัฐเร่งกวาดจับแรงงานต่างด้าวไม่เป็นผลดี เผยเศรษฐกิจตกทำคนไทยไม่พอใจต่างด้าวแย่งงานมากขึ้น
องค์กรสิทธิชี้รัฐเร่งกวาดจับแรงงานต่างด้าวไม่เป็นผลดี เผยเศรษฐกิจตกทำคนไทยไม่พอใจต่างด้าวแย่งงานมากขึ้น

นายฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์เอเชีย กล่าวถึงการที่รัฐบาลไทยเร่งดำเนินการกวาดจับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือทำงานผิดประเภทโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากในระยะหลัง ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่ตลาดไท จ. ปทุมธานีไป 14 รายว่า การเร่งกวาดจับโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบดังกล่าวไม่เป็นผลดี เนื่องจากไทยยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวในการผลิตและส่งออกจำนวนมาก และในหลายกรณีเป็นการละเมิดสิทธิแรงงานด้วย

ทั้งนี้ จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่า ระหว่างวันที่ 1 -26 กันยายน 2559 มีการกวาดจับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว 153 ราย จากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบแหล่งการค้าเช่นตลาดสด ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต พบแรงงานต่างด้าวหลายรายทำงานผิดประเภท เช่นเปิดแผงค้าหรือทำงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยโดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งร่วมเข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ตลาดไทระบุว่า รัฐบาลไม่ได้มีนโยบายต่อต้านแรงงานต่างด้าวแต่อย่างใด โดยยังยินดีต้อนรับแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และทำงานที่ได้รับอนุญาตเช่นงานใช้แรงงานหรือเป็นพนักงานทำความสะอาด ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบเป็นการแย่งงานคนไทยในประเทศ

ด้านนายสุนัย ผาสุก จากฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุว่า ปัจจุบันมีกระแสความไม่พอใจแรงงานต่างด้าวในหมู่คนไทยเพิ่มมากขึ้น เช่นกระแสความไม่พอใจแรงงานเวียดนามที่เข้ามาแย่งงานทำ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของกระแสชาตินิยมเช่นนี้ นับว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยภาวะเศรษฐกิจขาลงเป็นแรงผลักดันหลักให้เกิดการต่อต้านแรงงานต่างด้าวดังกล่าว

บีบีซีไทย - BBC Thai