วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

ระดมคิดสร้างแบรนด์"ข้าวถุงลูกชาวนา-ซับน้ำตาให้พ่อแม่"
https://www.youtube.com/watch?v=8snQBqIKkz0

ระดมคิดสร้างแบรนด์"ข้าวถุงลูกชาวนา-ซับน้ำตาให้พ่อแม่"

jom voice

Published on Oct 24, 2016

นายเดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษศาสตร์การเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia กรณีแนวคิดช่วยเหลือชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่เป็นธรรม ก่อนผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดปลายปีนี้ว่า ผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกมา จะทำให้ราคาข้าวตกต่ำอีกครั้ง บรรดาลูกหลานชาวนาจึงคุยหารือกันเพื่อช่วยสร้างตลาด ขายข้าวให้พ่อแม่ของตัวเองในราคาที่เป็นธรรม โดยจะประชุมหารือกันอย่างเป็นระบบ วันที่ 30 ตุลาคมนี้ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งเรื่อง การจำหน่าย ราคา การรับซื้อ และการขนส่ง โดย พยายามจะให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาเกวียนละ 15000 บาท(ข้าวเปลือก) และข้าวขาว 8000 บาทต่อตัน ในเบื้องต้น ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะให้การช่วยเหลือเรื่ององค์ความรู้ สถานที่ และเงินทุนสำรองบางส่วนกอ่น ขณะเดียวกันก็จะเชิญชวนองค์กร บริษัทเอกชน ที่ต้องการจะช่วยเหลือชาวนาให้การสนับสนุนด้วย อย่างไรก็ตามโครงการนี้ไม่ใช่การตอกหน้ารัฐบาล แต่ต้องการสร้างเครือข่ายลูกชาวนา หรือประชาชนทั่วไปที่เห็นใจชาวนาไทยให้ได้รับความเป็นธรรม ขณะเดียวกันเพื่อใช้ช่องทางการสื่อสารทึ่ทันสมัยในการสร้างตลาดใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย


ooo

เรื่องเกี่ยวเนื่อง...
GMO = Genetically Modified Organism

A GMO (genetically modified organism) is the result of a laboratory process where genes from the DNA of one species are extracted and artificially forced into the genes of an unrelated plant or animal. The foreign genes may come from bacteria, viruses, insects, animals or even humans.