วันศุกร์, ตุลาคม 28, 2559

ไอ๊หยา... ลุงตูบกับคสช.รับไป (It's under your watch!) ขายข้าวหนึ่งกิโล ไม่สามารถซื้อ..มามา.. ไดั!!

เวรกรรม ชาวนา ( กวย วอ แซ )

มิตรสหายท่านหนึ่ง