วันเสาร์, ตุลาคม 29, 2559

สำนักข่าวอิศรา โชว์หนังสือ'ปู'ยื่นโนติสปลัดคลัง ถอนคำสั่งชดใช้คดีข้าว3.5หมื่นล.ภายใน7วัน

โชว์หนังสือ'ปู'ยื่นโนติสปลัดคลัง ถอนคำสั่งชดใช้คดีข้าว3.5หมื่นล.ภายใน7วัน


สำนักข่าวอิศรา
28 ตุลาคม 2559


"...เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่กลั่นแกล้ง จึงขอให้ปลัดกระทรวงการคลัง และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะใช้สิทธิดำเนินการทางกฎหมายต่อไป ..


หมายเหตุ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org : เป็นหนังสือของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ทำถึง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว เป็นจำนวนเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายต่อไป