วันจันทร์, ตุลาคม 31, 2559

ใครสถาปนารัฐธรรมนูญ และส่งกลับผู้ลี้ภัยการเมือง อภิปรายผ่านเฟชบุ๊คไล้ว์จากฝรั่งเศส ของสามนักวิชาการ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คุณเออเจนี่ เมริโอ และ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตอนจบของครั้งที่สองอันนี้น่าสนใจ ประเด็นใครสถาปนารัฐธรรมนูญ และส่งกลับผู้ลี้ภัยการเมือง

อภิปรายผ่านเฟชบุ๊คไล้ว์จากฝรั่งเศส ของสามนักวิชาการ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คุณเออเจนี่ เมริโอ และ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตอนจบของครั้งที่สอง

https://www.facebook.com/somsakjeam/videos/vb.100001298657012/1125312077522070/?type=2&theater


อจ.ปิยบุตรพูดถึงการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีเปลี่ยนแปลงคำปรารภของร่าง รธน. ๒๕๕๙ ที่ผ่านประชามติ เนื่องจากพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ สวรรคต ว่าให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้แก้ไข ด้วยเหตุผลว่า

ร่าง รธน. นี้พระมหากษัตริย์ยังไม่ได้ลงพระปรมาภิไธย ฉะนั้นจึงเป็นแต่เพียง 'ร่างฯ' ไม่ใช่รัฐธรรมนูญสมบูรณ์

ซึ่ง อจ.ปิยบุตร ยกข้อคิดขึ้นมาว่า นี่เป็นการตอกย้ำแนวความคิดที่นักกฏหมายมหาชนของ คสช. อย่าง อจ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พยายามชี้นำว่า พระมหากษัตริย์เท่านั้นที่เป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญสำหรับประเทศไทย (ไม่ใช่ประชาชน)

โดยคุณเออเจนี่เสริมว่า เหมือนกับในยุโรปศตวรรษที่ ๑๙

และคุณเออเจนี่ (aka Mrs Saengkanokkul) เป็นผู้อภิปรายอย่างเด็ดเดี่ยวในประเด็นที่มีข่าวว่ารัฐบาล คสช. ร้องขอต่อรัฐบาลต่างประเทศให้ส่งผู้ต้องหาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสถาบันกษัตริย์กลับไปดำเนินคดีในประเทศไทย

คุณเออเจนี่ยืนยันเด็ดขาดว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีหลักกฎหมายใดในประเทศที่มีผู้ลี้ภัย ๑๑๒ อาศัยอยู่เปิดช่องให้ทำได้

ในเมื่อบุคคลได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้วจะจับตัวพวกเขาส่งกลับไปรับการลงโทษอีก

เช่นเดียวกับการร้องขอต่อ 'อินเตอร์โพล' ก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกัน เนื่องจากอินเตอร์โพลไม่ได้ดำเนินงานในคดีการเมืองอย่าง ม.๑๑๒ ของไทย ส่วนใหญ่จะทำเรื่องการลักลอบสินค้าต้องห้ามระหว่างประเทศ

อจ. ปิยบุตรเสริมว่า เว้นแต่ผู้หลบหนีจะยังไม่ได้สถานะผู้ลี้ภัย แล้วมีการตกลงระหว่างสองรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งก็ยากเพราะไม่มีประเทศไหนมีกฎหมาย ๑๑๒ อย่างของไทย

คุณเออเจนี่สำทับว่า อย่าไปลี้ภัยอยู่ประเทศจีน บรูไน ซาอุดิอาราเบีย เหล่านี้เป็นต้นก็แล้วกัน

.....

ตอนแรก "วิกฤติทางรัฐธรรมนูญ" ในปัจจุบัน


https://www.facebook.com/somsakjeam/videos/1124687257584552/