วันเสาร์, ตุลาคม 29, 2559

เอกสารน่าอ่าน... ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย (มีคลิป)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/0BxsZXhcMVgxRUnRzN0FDT2UwcEU/view

.....

ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม ในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของ ประเทศไทยhttps://www.youtube.com/watch?v=nzJaEyG3m_s

ศูนย์บริหารกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published on Oct 2, 2014

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม เรื่อง ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย วิทยากร ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554