วันอาทิตย์, ตุลาคม 30, 2559

เปลี่ยนน้ำตา"ชาวนา"เป็นพลัง พ้นโซ่ตรวนรัฐและการเมือง สู่ความมั่นคงที่แท้
https://www.youtube.com/watch?v=YQSjuKZp8Cc

เปลี่ยนน้ำตา"ชาวนา"เป็นพลัง พ้นโซ่ตรวนรัฐและการเมือง สู่ความมั่นคงที่แท้

jom voice

Published on Oct 29, 2016

น.ส.คนึงนุช กุลวงศ์ ลูกชาวนา อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนจบ)เกี่ยวกับการแก้ปัญหาชีวิตชาวนาอย่างยั่งยืนว่า ชาวนาและลูกหลานชาวนาต้องรวมตัวกันสร้างความเข้มแข็ง ดึงตัวเองออกจากวิกฤติ ต้องรู้เท่าทันรัฐและฝ่ายการเมือง เพราะทุกรัฐบาลแก้ปัญหาชาวนาที่ปลายเหตุ ไม่ตรงจุด ชาวนาแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัดมีปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกัน รัฐบาลไม่เคยฟังเสียงชาวนา ไม่เคยส่งเสริมให้อาชีพชาวนามีคุณค่า จะให้ชาวนาไปทำอาชีพอื่น หรือปลูกพืชอื่นก็ทำได้ แต่คุณค่าของชาวนาอยู่ที่การทำนา ดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการจะแก้ปัญหาให้กับชาวนาอย่างยั่งยืนจริง ๆ ต้องรู้ปัญหาและความต้องการของชาวนาแต่ละพื้นที่ อย่าปล่อยให้ชาวนาดิ้นจนตายเอง และชาวนาเองก็ต้องเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัว เพราะสุดท้ายแล้วอาชีพชาวนาไม่ใช่ทำเพื่อเงิน แต่ทำนาเพื่อมีข้าวกินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี นี่คือการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนาไทย

ooo

"ลูกชาวนา"ดันแบบ สร้างกลยุทธ์ขายข้าว"ซับน้ำตาพ่อแม่"ได้จริงhttps://www.youtube.com/watch?v=VIdXLvCBq6A&spfreload=5

"ลูกชาวนา"ตันแบบ สร้างกลยุทธ์ขายข้าว"ซับน้ำตาพ่อแม่"ได้จริง

jom voice

Published on Oct 29, 2016

น.ส.คนึงนุช สกุลวงศ์ ลูกชาวนาอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนที่ 1 ) เกี่ยวกับการช่วยขายข้าวให้กับพ่อแม่ซึ่งเป็นชาวนาให้ได้ราคาที่เป็นธรรมว่า ช่วยพ่อแม้ขายข้าวมา 3 ปีแล้ว โดยรวมตัวกันกับเพื่อนซึ่งเป็นลูกชาวนาและชาวนาในอำเภอเดียวกัน ขายข้าวอินทรีย์ ครอบครัวตนปลูกข้าว 9 สายพันธุ์ จำนวน 30 ไร่ ขายข้าวได้กำไรมาโดยตลอด แม้จะไม่มากนัก อันดับแรกสุดจะต้องกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเอง อย่ารอความหวังจากรัฐบาล รวมกลุ่มกันให้ได้ก่อน จะได้รู้ว่ามีข้าวพันธุ์อะไรบ้าง จากนั้นหาลูกค้า ผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือ หน่วยงาน องค์กร โรงพยาบาล โรงเรียน บริษัท กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ในชุมชน ก่อนที่จะไปสู่การสี บรรจุถุงและนำส่ง ในทุกขั้นตอนที่ทำถ้าเจอปัญหาก็มาสุมหัวกันแก้ปัญหา สุดท้ายก็สามารถหาทางออกได้เสมอ และเมื่อได้ลูกค้าประจำแล้ว สุดท้ายก็ขายข้าวในราคาที่ดีและเป็นธรรมกับชาวนาได้ตลอดฤดูกาล