วันอาทิตย์, ตุลาคม 30, 2559

สด... อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559, เช้ามืด 1:00 น. (เวลาประเทศไทย) ไทยกับรัชกาลที่ 10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย (Thais and King Rama X: The changing of network monarchy and its effect on Thailand's democracy) วิทยากร: รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
https://www.youtube.com/watch?v=ig8bHbibiIo

ร.10: การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอำนาจกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย, ดร.ปวิน, 29 ต.ค. 2559

Voice of Thailand VOT

Scheduled for Oct 29, 2016

สด... อาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559, เช้ามืด 1:00 น. (เวลาประเทศไทย)

ไทยกับรัชกาลที่ 10:
การเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายอำนาจสถาบันกษัตริย์ และผลกระทบต่อประชาธิปไตย
(Thais and King Rama X: The changing of network monarchy and its effect on Thailand's democracy)

วิทยากร: รศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
29 ตุลาคม 2559, 12:30pm-4:00pm (เวลาชิคาโก)
Chicago, U.S.A.

สถานีเสียงประชาชนไทย, (Voice of Thailand, VOT)