วันเสาร์, ตุลาคม 22, 2559

อภิปรายทางวิชาการ: ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วย "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" ในรัฐธรรมนูญไทยหลัง 2475 และกรณี มาตรา 24 "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน" ( อ. Piyabutr คุณ Eugénie Mérieau อ.สมศักดิ์)

อภิปรายทางวิชาการ:

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วย "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" ในรัฐธรรมนูญไทยหลัง 2475 และกรณี มาตรา 24 "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ไปพลางก่อน" ในปัจจุบัน

โดย อ. Piyabutr Saengkanokkul และผม
คุณ Eugénie Mérieau เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย


(ความยาว 30 นาที)

ที่มา 
https://www.facebook.com/somsakjeam/videos/1117759478277330/