วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 27, 2559

7 ประเทศที่คาดว่า ไทย ต้องการให้รัฐบาลส่งคนด่าเจ้า กลับ = อเมริกา ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อังกฤษ นิวซีแลนด์ เขมร ลาว


ooo