วันศุกร์, ตุลาคม 28, 2559

Live! ชมสด สมัชชาสหประชาชาติ ประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 Live! ชมสด สมัชชาสหประชาชาติ ประชุมเพื่อสดุดีและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช