วันอังคาร, ตุลาคม 25, 2559

อดีต ส.ส.ร.40 ชี้คำสั่งปกครองเรียกค่าเสียหายข้าวขัดกฎหมาย-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อ’บิ๊กตู่’ไม่กล้าเซ็นเองเพราะกลัวถูกฟ้อง

อดีต ส.ส.ร.40 เชื่อ’บิ๊กตู่’ไม่กล้าเซ็นเรียกค่าเสียหายข้าวเอง เพราะกลัวถูกฟ้อง 

ที่มา มติชนออนไลน์
24 ต.ค. 59

อดีต ส.ส.ร.40 ชี้คำสั่งปกครองเรียกค่าเสียหายข้าวขัดกฎหมาย-ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เชื่อ’บิ๊กตู่’ไม่กล้าเซ็นเองเพราะกลัวถูกฟ้อง

วันที่ 24 ต.ค นายคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 กล่าวว่า คำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหายจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ นั้น นอกจากจะไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดฯแล้ว ยังไม่ชอบด้วยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯอีกต่างหาก เพราะ 1.คณะรัฐมนตรีที่นำเอาบทบัญญัติในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญไปจัดทำเป็นโครงการและแถลงต่อรัฐสภาแล้วนั้น ย่อมเป็นทั้งเอกสิทธิ์และหน้าที่ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ 2.ถ้าดูตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ต้องได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการเสียก่อนจึงจะกำกับดูแลงานในกระทรวงได้ แต่งานนี้ไม่ใช่งานในกระทรวง ถือเป็นงานของสำนักนายกฯ ดังนั้น อย่าว่าแต่รัฐมนตรีช่วยจะข้ามหัวรัฐมนตรีว่าการไปรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เซ็นคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่บริหารราชการแผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเลย เพราะแม้แต่รัฐมนตรีว่าการก็ไม่มีสิทธิเซ็นหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยเซ็นคำสั่งทางปกครองในลักษณะนี้

“ส่วนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ ก็ยิ่งแล้วใหญ่ ที่ไม่กล้าเซ็นเองเพราะรู้ดีว่าถ้าขืนเซ็นไป นอกจากจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดอดีต น.ส.ยิ่งลักษณ์แล้ว ยังจะถูกร้องขอให้รัฐบาลในอนาคตออกคำสั่งเรียกค่าชดใช้ความเสียหายจากทุกโครงการ ที่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินนโยบายสาธารณะอีกด้วย” นายคณินกล่าว

ooo

วันชัย บุนนาค เตือนใช้คำสั่งปกครองเรียกเงินยิ่งลักษณ์ ขัด พ.ร.บ.ละเมิด ระวังถูกฟ้องกลับ


ที่มา มติชนออนไลน์
24 ต.ค. 59

‘ทนายความอิสระ’ชี้ออกคำสั่งทางปกครองเรียกเงิน’ยิ่งลักษณ์’ ขัด พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดฯ เตือนถูกฟ้องกลับ

วันนี้ (24 ต.ค.) นายวันชัย บุนนาค ทนายความอิสระ กล่าวถึงข้อกฎหมายกรณีการออกคำสั่งทางปกครองกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกชดใช้ค่าเสียหายในคดีโครงการรับจำนำข้าวว่า เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม เนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองเช่นนี้ได้ จะต้อง 1.มีการทำละเมิดกับเอกชน จนรัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้เอกชน ซึ่งต้องมีการตัดสินคดีว่ารัฐละเมิดเอกชนจนต้องจ่ายค่าเสียหายให้เอกชน 2.ผู้รับผิดชอบที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดหมายถึง ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ได้หมายรวมถึงนายกรัฐมนตรี 3.ความชัดเจนตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด ในมาตรา 10 ต้องทำละเมิดหน่วยงานรัฐที่สังกัด ไม่ใช่การทำละเมิดต่อรัฐ ซึ่งรัฐในที่นี้หมายถึงประเทศไทย ถ้ากล่าวหาว่าละเลยต่อหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตรงนี้ไม่ใช่การทำละเมิดต่อหน่วยงานรัฐ แต่เป็นเรื่องความผิดต่อรัฐ หรือประเทศไทย หากผิดจริงตามที่กล่าวหา รัฐจะต้องฟ้องแพ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อศาลยุติธรรมปกติ 4.ถ้าบังคับใช้กฎหมายถูกต้องตามข้อ 3 ผลคือบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่ต้องผิดสภาพในการใช้กฎหมายตามมาตรา 44 ด้วยการออกคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้มีอำนาจบังคับคดีตามคำสั่งทางปกครอง

นายวันชัยกล่าวว่า การใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งบ่งชี้ว่าเป็นการใช้กฎหมายขัดเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมเรียกร้องให้ระบุให้ชัดเจนว่าอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์มีความผิดอย่างไร เพราะในอนาคตหากมีการฟ้องร้องกลับจะได้ดำเนินการฟ้องทั้งทางละเมิดและหมิ่นประมาท โดยเรียกค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้านบาทกลับคืนบ้าง