วันจันทร์, ตุลาคม 31, 2559

ชาวนาเมืองช้างกราบพระแม่โพสพช่วย หลังขาดทุนหนัก ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 50 ปี
https://www.youtube.com/watch?v=S8qUty50Knk&feature=youtu.be

ชาวนาเมืองช้างกราบพระแม่โพสพช่วย หลังขาดทุนหนัก ราคาข้าวเปลือกตกต่ำในรอบ 50 ปี

SURINTV

Published on Oct 27, 2016

ooo

เพลงโลละ5 บาท.


https://www.facebook.com/pink.aggie.1/videos/1172322712827262/