วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 01, 2561

เสวนา "ศิลปะ อำนาจ และการขัดขืน" #ประเทศกูมี "นับจากปี 2516 เราไม่เคยสร้างศิลปะเพื่อประชาชนอะไรได้ ถูกกล่อมด้วยคำว่า เพื่อชีวิต เท่านั้น แต่ปี 2561 แร็พบอกเล่าถึงการต่อต้าน นี่คือสิ่งที่ต้องยกธงขึ้นมาในฐานะรสนิยมของประชาชน"


.

https://www.facebook.com/ThaiAcademicNetworkforCivilRights/videos/513778112424618/
https://www.facebook.com/ThaiAcademicNetworkforCivilRights/videos/336827487083712/