วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 11, 2561

เศรษฐกิจอีสานแย่ลงต่อเนื่อง5ไตรมาส คะแนนรัฐบาลด้านศก.ลดเศรษฐกิจอีสานแย่ลงต่อเนื่อง5ไตรมาส คะแนนรัฐบาลด้านศก.ลด


10 ตุลาคม 2561
กรุงเทพธุรกิจ


ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสาน แย่ลงต่อเนื่อง5ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลดลงต่อเนื่อง

วันนี้ (10 ตุลาคม 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 3/2561” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 3/2561 ยังต่ำกว่าร้อย และเป็นการต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 5 ไตรมาส และยังมีมุมมองที่จะแย่ลงต่อในไตรมาส 4/2561 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นและรัฐบาลได้พยายามทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนมีรายได้น้อย เช่นโครงไทยนิยมยั่งยืนและโครงการประชารัฐแต่กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากในอีสานยังเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาน้ำมันแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย หนี้สินพอกพูน เป็นต้น ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยังลดลงต่ำต่อเนื่อง

ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 3/2561 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8ตุลาคม2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,084รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

ลิงค์เอกสารประกอบ

ooo