วันอาทิตย์, ตุลาคม 07, 2561

จรัล ดิษฐาอภิชัย ประธานสมาคมคนไทยเพื่อประชาธิปไตย นำรำลึก 42 ปี 6 ตุลาคม 2519 ณ กรุงปารีส