วันอังคาร, กันยายน 12, 2560

"ปิดปาก-ปิดสมอง"ล่ามโซ่อนาคต ชะตากรรมพลเมืองไทยร่วมสมัย
https://www.youtube.com/watch?v=foMk0BrDycU

"ปิดปาก-ปิดสมอง"ล่ามโซ่อนาคต.ชะตากรรมพลเมืองไทยร่วมสมัย


jom voice

Published on Sep 10, 2017

นายนพพร ขุนค้า ประธานสภาอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา) ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับการปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย การใช้ ม.44 และการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีว่า การใช้ม.44 เพื่อให้คนนอกเข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นั้น เป็นการเปิดทางให้คนที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในคสช.เข้ามาคุมมหาวิทยาลัยมากกว่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการเกษียณ อีกทั้งการปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการถือเป็นปัญหาสำคัญของอุดมศึกษาไทยในเวลา นอกจากนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็ล้วนเป็นวิสัยทัศน์ของคนแก่ที่มองไม่เห็นอนาคตเลยสำหรับคนรุ่นใหม่