วันศุกร์, กันยายน 08, 2560

"ระบบการศึกษา ไม่ใช่ ระบบทหาร"กลุ่มนร.อัดผู้วางนโยบาย อย่าเป็นคนไร้"กระดูกสันหลัง
https://www.youtube.com/watch?v=hmnpx3gk_78

"ระบบการศึกษา ไม่ใช่ ระบบทหาร"กลุ่มนร.อัดผู้วางนโยบาย อย่าเป็นคนไร้"กระดูกสันหลัง

jom voice

Published on Sep 6, 2017

นายสัณหณัฐ ศรัทธาพร เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ให้สัมภาษณ์ Thais Voice เกี่ยวกับกิจกรรมรณรงค์"ระบบการศึกษา ไม่ใช่ ระบบทหาร"ว่า ตลอด 3 ปีกว่าที่ผ่านมา กองทัพแทรกแซงระบบการศึกษามาตลอด โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะทำให้โรงเรียนเหมือนค่ายทหาร ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็รับนโยบายมาปฎิบัติโดยไม่วิเคราะห์ว่าจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหายต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนหรือไม่ เหมือนเป็นคนไม่มีกระดูกสันหลัง ระบบทหารที่เข้ามาในโรงเรียนมีมากขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่จะตัดตอนความคิดสร้างสรรค์ และทำลายอิสระทางความคิดของนักเรียน และยังเป็นบ่อเกิดของระบบโซตัสที่เป็นปัญหาอย่างมากทั้งระดับมัธยมฯ และมหาวิทยาลัยในเวลานี้ ดังนั้นการกำหนดนโยบายการศึกษา หรือการปฎิรูปการศึกษา ควรรับฟังหรือให้นักเรียนร่วมรับรู้ รับทราบด้วยเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง