วันอังคาร, ธันวาคม 20, 2559

ดีเบต!! พ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่ ก้าวหน้าหรือล้าหลัง?l ข่าวเวิร์คพอยท์ l 19 ธ.ค.59
https://www.youtube.com/watch?v=fSNE5jeW5vE

ดีเบต!! พ.ร.บ.คอมฯฉบับใหม่ ก้าวหน้าหรือล้าหลัง?l ข่าวเวิร์คพอยท์ l 19 ธ.ค.59

Workpoint News ข่าวเวิร์คพอยท์

Published on Dec 19, 2016

ooo


สราวุธ ปิติยาศักดิ์: ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติhttps://www.youtube.com/watch?v=py723ik-FHE&feature=youtu.be

Thai Netizen

Published on Oct 20, 2015

“เป้าหมายหลักคือ สร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูล และนี่เป็นกรอบหลักของการมีกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล นอกเหนือจากนั้นผมมองว่ามันเกินขอบเขตไป” -- สราวุธ ปิติยาศักดิ์

กฎหมายควรมุ่งคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของ “ระบบสารสนเทศ” (network security) เป็นสำคัญ ไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศ (national security) หัวใจของกฎหมายนี้ควรสร้างความร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นหลัก

ทว่าเมื่อมองร่างพ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ของไทย จุดประสงค์ของกฎหมายระบุไว้เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของสหภาพยุโรป คือเพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของระบบ แต่เนื้อหาในร่างกฎหมายกลับไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ เริ่มตั้งแต่นิยาม "ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" (ร่างมาตรา 3) กินความกว้างไปกว่าความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยรวมเอาความมั่นคงของชาติเข้ามาด้วย และคณะกรรมการตามร่างกฎหมายนี้ ยังมีตัวแทนด้านความมั่นคงทางทหารเข้ามานั่งอยู่ในตำแหน่งจำนวนมาก (ร่างมาตรา 6)

………………………….
จากสัมมนาวิชาการ "เวทีสาธารณะ: ตามติดกฎหมายดิจิทัล"
17 ตุลาคม 2558 ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สรุปสาระเสวนา: https://thainetizen.org/2015/10/digit...

บทความ "เปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ.มั่นคงไซเบอร์ฯ ไทย vs. กฎการรักษาความมั่นคงไซเบอร์สหภาพยุโรป": https://thainetizen.org/2015/10/natio...

………………………….

ทิศทางกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล ความคืบหน้าและความเปลี่ยนแปลงในร่างกฎหมาย โดย พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ https://youtu.be/jax5cUmfZZU

ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ... และข้อสังเกต โดย สาวตรี สุขศรี https://youtu.be/dUIQ_P6j3vo

ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. ... และข้อสังเกต โดย สราวุธ ปิติยาศักดิ์ https://youtu.be/py723ik-FHE

ภาพรวม ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อสังเกต โดย กิตติศักดิ์ ปรกติ https://youtu.be/io6WbEgFlOI

----
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (เครือข่ายพลเมืองเน็ต)

ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ https://thainetizen.org
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thainetizen
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/thainetizen

ooo