วันจันทร์, ธันวาคม 12, 2559

รัฐธรรมนูญไทยความหวังหรือฝันหวาน? อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ รายการ In Her View ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2559

https://www.youtube.com/watch?v=o6A1byAVWXI

รัฐธรรมนูญไทยความหวังหรือฝันหวาน?

Published on Dec 12, 2016

รายการ In Her View ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2559

วรรณกรรมแห่งการปลดปล่อยและส่งเสริมเสรีภาพ หรือ เครื่องมือปิดกั้นจำกัดหนทางสู่ประชาธิปไตย? อ่าน“รัฐธรรมนูญ” ในฐานะวรรณกรรมที่มีผลต่อการเมืองกับอาจารย์พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ - ประชาชนจะเติบโตได้อย่างไรหากมองโลกมีแต่ตัวละครขาว-ดำ ดี-เลว

รัฐธรรมนูญไทย 19 ฉบับเข้าสู่ฉบับที่ 20 เรารู้ได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกฉีกอีก มองสถานะของกฎหมายสูงสุดจากหลากหลายมุม และทำความเข้าใจอีกมิติ หากถูกเขียนเพียงเพื่อเป็นกลไกในการคุมพฤติกรรม ไม่ใช่หลักประกันสิทธิเสรีภาพประชาชน

กระบวนการต่อรองจากหลายฝ่ายก่อนจะเกิดรัฐธรรมนูญ มีความสำคัญไม่น้อยกว่าเนื้อหาในบทบัญญัติ เสียงทุกเสียงควรได้รับการให้ความสำคัญตามกติกาประชาธิปไตยพร้อมมีการเลือกตั้ง ทั้งหมดยังเป็นวรรณกรรมแห่งความหวัง

มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับ คำ ผกา ใน In Her View