วันพุธ, ธันวาคม 07, 2559

พ่ายแล้วอเมริกา ดูความรู้สึกและปฏิกิริยาประธานาธิบดี แคนาดา จัสติน ทรูโด เมื่อพบผู้ลี้ภัยซีเรีย
https://www.facebook.com/TheIndependentOnline/videos/10154253206211636/

Justin Trudeau reunited with Syrian refugees he welcomed to Canada and had an emotional response

ooo

รำลึกถึง เทพีเสรีภาพของอเมริกา... อนิจจา
เทพีเสรีภาพตั้งอยู่กลางอ่าวนิวยอร์ก ได้แบบมาจากเทพเจ้าแห่งเสรีภาพของชาวโรมัน อนุสาวรีย์นี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Liberty Enlightening the World” และมีพิธีส่งมอบอย่างยิ่งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 1886

เทพีเสรีภาพ เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสงสว่างแห่งเหตุผล มือซ้ายถือถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และมีอักษรสลักว่า "JULY IV MDCCLXXVI" หรือ วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1876 เท้าข้างหนึ่งมีโซ่ที่ขาด แสดงถึงความหลุดพ้นจากการเป็นทาส สวมมงกุฎ 7 แฉกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเลทั้งเจ็ด หรือทวีปทั้งเจ็ด

ประชาชนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาสู่สหรัฐอเมริกาทางเรือมากมายหลายคนในสมัยนั้น จะได้รับการต้อนรับจากเทพีเสรีภาพเมื่อเดินทางมาถึง นี่ทำให้อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา บทกลอนที่อยู่บริเวณฐานของอนุสาวรีย์ สลักข้อความอันโด่งดังไว้ว่า “จงนำฝูงชนผู้เหน็ดเหนื่อย ยากจน แออัด ผู้อยากสูดดมอิสรภาพของท่าน มาให้ฉัน” (Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free) เพื่อคอยต้อนรับผู้อพยพสู่โลกใหม่