วันเสาร์, ธันวาคม 03, 2559

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนแก่

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคนแก่


ธัชชัย ทนานนท์ shared Juliana Yamasaki's video.