วันพุธ, ธันวาคม 07, 2559

แค่จะแจกเงิน ยังบริหารจัดการไม่เป็น - แฉ 6 หมื่นคนมั่วนิ่มลงทะเบียน ‘คนจน’ ทั้งต่างด้าว-ตาย-รวยเป็นล้าน คลังส่ง มท.เคลียร์ก่อนจ่าย

แฉ 6 หมื่นคนมั่วนิ่มลงทะเบียน ‘คนจน’ ทั้งต่างด้าว-ตาย-รวยเป็นล้าน คลังส่ง มท.เคลียร์ก่อนจ่าย


ที่มา มติชนออนไลน์
6 ธ.ค. 59

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 8.3 ล้านคนใหม่อีกรอบ เพื่อดำเนินมาตรการเพิ่มรายได้ผู้มีรายได้น้อย ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี รายละ 3 พันบาท ส่วนผู้มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับรายละ 1.5 พันบาท ที่ต้องเลื่อนจ่ายเงินจากเดิมกำหนดไว้วันที่ 1 ธันวาคม เนื่องจากต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับให้ชัดเจนว่า ก่อนหน้านี้พบว่าข้อมูลด้านรายได้ของผู้ลงทะเบียนคลาดเคลื่อน จึงต้องนำข้อมูลทั้ง 8.3 ล้านรายไปตรวจสอบใหม่ทั้งหมด โดยปัญหาที่พบ อาทิ มีรายได้เกินกว่า 1 แสนบาทต่อปี บางรายเสียชีวิตไปแล้ว และยังมีปัญหาต่างด้าวมาลงทะเบียน ไม่ทราบว่ามาได้อย่างไร ดังนั้น ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อน หากตรวจสอบแล้วเสร็จก็พร้อมจะจ่ายเงินทันที

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ได้รับมอบนโยบายจากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 เพื่อนำข้อมูลมาเชื่อมโยงกับสวัสดิการในอนาคต คาดว่าจะมีผู้มาลงทะเบียนรอบ 2 มากกว่ารอบแรก เพราะประเมินว่าผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนกว่า 10 ล้านคน

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูลผู้มีรายได้น้อยดังกล่าวน่าจะแล้วเสร็จสัปดาห์นี้ ส่วนวงเงินที่นำมาจ่ายให้ผู้มีรายได้น้อยกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตต้องออกกฎหมายกู้เงิน มองว่าไม่จำเป็น เพราะมีเงินเตรียมไว้แล้ว เมื่อมีเงินอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องไปกู้ให้เป็นภาระดอกเบี้ย ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ธนาคารทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สำรองจ่ายไปก่อน หลังจากนั้นให้มาเบิกจากงบกลางของงบประมาณปี 2560 และปี 2561

“งบกลางขณะนี้มีอยู่กว่า 1 แสนล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวเป็นงบที่เรียกคืนจากหน่วยงานรัฐเบิกจ่ายไม่ทันปีงบ 2559 กว่า 2 หมื่นล้านบาท เพียงพอจะจ่ายให้ผู้มีรายได้น้อย แต่ สศค.ทำเผื่อไว้หากการเบิกงบกลางปี 2560 มีปัญหา ก็สามารถเบิกจากกลางของปีงบ 2561 ได้” นายกฤษฎากล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า จากการตรวจสอบผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบว่ามีปัญหาประมาณ 5-6 หมื่นราย แบ่งเป็น รายได้เกิน 1 แสนบาทต่อปี ประมาณ 1 หมื่นราย ซึ่งคาดว่าบางรายมีเงินนับล้านบาท ลงทะเบียนซ้ำหลายธนาคารประมาณ 4.6 หมื่นราย บางรายเลขบัตรประชาชนเลขเดียวกันแต่ชื่อต่างกัน บางรายไม่ใช่สัญชาติไทย บางรายเสียชีวิตไปแล้ว จึงต้องส่งรายชื่อทั้ง 8.3 ล้านรายให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

ooo

คือ เขาบอกว่าเขาจะนำประเทศไป
Thailand 4.0 แต่จากความคิดความ
อ่านและพฤติกรรมของเขา ทำให้เรา
ก็ไม่แน่ใจ ว่ามันจะใช่??

มิตรสหายท่านหนึ่ง
...

คนจนจริงๆอยู่นอกระบบภาษี

มิตรสหายอีกท่าน