วันอาทิตย์, ธันวาคม 18, 2559

ว่อนเน็ต.... #กรณีธรรมกาย #เจ๊อึดอัด #เจ๊ขอระบาย #158คดีมาไง ขออภัยในคำไม่สุภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=OCKawl_I0i8

#กรณีธรรมกาย #เจ๊อึดอัด #เจ๊ขอระบาย #158คดีมาไง ขออภัยในคำไม่สุภาพ

SuperNews

Published on Dec 18, 2016

#กรณีธรรมกาย #เจ๊อึดอัด #เจ๊ขอระบาย #158คดีมาไง ขออภัยในคำไม่สุภาพ