วันพุธ, ธันวาคม 14, 2559

คัดค้าน ( ร่าง ) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ : 15 ธันวาคม ขอเรียกร้องมายัง สนช.ทุกท่าน -โปรดอย่าเนียน อย่าเบลอ อย่าเมิน ในเรื่องนี้เลย มันจะมีผลกระทบไปถึงลูกหลานของท่านทุกคนในอนาคต ! - สุชาติ สวัสดิ์ศรี

คัดค้าน ( ร่าง ) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
15 ธันวาคม ขอเรียกร้องมายัง สนช.ทุกท่าน

ช่วยกันส่งเสียงครับ โดยเฉพาะคนที่ยังคิดว่าจะเป็น "เพื่อน" กับเราต่อไปในโลกแห่งความเป็นจริง การผ่าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับนี้ ก็เท่ากับ "ผ่านกฎหมาย" ให้เผด็จการโดยเต็มใจ เป็น "กรรมร่วม" ที่เราไม่มีส่วน แต่ต้องรับ "ชะตากรรมร่วม" ที่ สนช.และองคาพยพของ คสช.เป็นผู้กำหนด เพื่อการกดเสรีภาพในภาพรวมของประเทสให้ตกตํ่า

โปรดอย่าเนียน อย่าเบลอ อย่าเมิน ในเรื่องนี้เลย มันจะมีผลกระทบไปถึงลูกหลานของท่านทุกคนในอนาคต !