วันจันทร์, ธันวาคม 12, 2559

10 ธันวา นอกจากเป็นวันรัฐธรรมนูญของไทยแล้ว สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิมนุษยชนของโลกด้วยคนไทยใน UK (Thai Human Rights Campaign) เรียกร้องปล่อยนักโทษการเมือง


10 December 2016, on this Human Rights Day, we call on Thai authorities to release all political prisoners. They should be free to be loved. They should be free to be home.

ที่มา FB

Thailand Human Rights Campaign UK