วันจันทร์, พฤศจิกายน 05, 2561

เสวนา "สู่การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม : บทเรียนจากต่างประเทศ และสถานการณ์ในสังคมไทย"https://www.facebook.com/democracyrestoration/videos/968409950016714/
https://www.facebook.com/democracyrestoration/videos/197647977789623/